صفحه کلید فلاش تانک ها در سه طرح مختلف قابل استفاده می باشد:

ABSکروم مات

 

ABS کروم براق

 

ABS سفید