نوآوری در فن آوری ، توجه به جزئیات و کنترل کیفیت مداوم همراه با قابلیت اطمینان و ایمنی، اصول راهنمای طراحی و تولید در فلاش تانک های والسیر است.

فلاش تانک Cubik S یک پدیده جدید در بازار فلاش تانک هاست؛ یک محصول پیشرفته و ابتکاری: اولین فلاش تانک با اندازه جمع و جور و طراحی شده با هدف کاهش سر و صدا در هنگام استفاده.