گواهینامه فنی سند پشتیبان مقررات ملی ساختمان است که منحصراً از سوی مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود و نشان دهنده تطابق عملکرد و كيفيت مواد‌، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی با معیارهای تعریف شده در مباحث مقررات ملی ساختمان است. همچنین گواهینامه فنی ابزاری مطمئن برای شناساندن کیفیت برتر انواع محصولات ساختمانی به مصرف‌کنندگان است، تا از این طریق ، راهنمایی برای انتخاب محصولات ساختمانی با کیفیت تأیید شده باشد

بر اساس نتایج بررسی ها و آزمایش های انجام شده توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی لوله های پکسال محصول شرکت والسیر ایتالیا که توسط نمایندگی رسمی این شرکت در ایران-شرکت تلاش صنعت کارآفرین-عرضه می گردد با ضوابط فنی مورد قبول آن مرکز جهت استفاده در شبکه های آبرسانی سرد و گرم بهداشتی و انشعابات ساختمان برای سیستم‌های گرمایش و سرمایش مطابقت دارد، لذا آن مرکز گواهینامه فنی ساختمان را برای محصول فوق صادر نمود.