تلاش صنعت کارآفرین در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تاسیسات و سیستم‌های سرمایش و گرمایش تهران


شرکت تلاش صنعت کارآفرین افتخار دارد که در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تاسیسات و سیستم‌های سرمایش و گرمایش تهران ( IHE ) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، میزبان حضور بازدیدکنندگان باشد.

تاریخ برگزاری : 3 تا 6 آبان ماه 1396
محل برگزای : محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن میلاد ( 31A )
ساعات بازدید : 9:00 تا 17:00