یک گروه 9 نفره از مشتریان به دعوت شرکت "تلاش" از کارخانه های Valsir واقع در40 کیلومتری شهر Brescia در شمال ایتالیا بازدید کردند.

در این سفر 5 روزه که از 1 الی 6 خردادماه به طول انجامید، بازدیدکنندگان از نزدیک با فن آوری تولید لوله های pexal، اتصالات Pexal easy و فلاش تانک های Tropea s در شهرهای Vestone و Vobarno آشنا شدند.

مدعوین همچنین، ضمن حضور در آکادمی والسیر از موزه سیر تکامل محصولات در 30 سال گذشته بازدید به عمل آوردند.