شرکت تلاش صنعت کارآفرین افتخار دارد که در بیستمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه ایران (تبریز) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز، میزبان حضور بازدیدکنندگان باشد.

تاریخ برگزاری : 19-22 اردیبهشت 96
محل برگزای : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
سالن برگزاری : امیرکبیر
تاریخ افتتاحیه : 19 اردیبهشت ماه
ساعات بازدید : 21:00 - 15:00

HAICO