آموزش در تلاش صنعت کارآفرینما معتقدیم آموزش مبتنی بر رویکرد علمی و انتقال تجربه تاثیر عمیق و بلند مدت خواهد داشت. به همین دلیل، در 20 سال گذشته آموزش یک فعالیت کلیدی در شرکت تلاش صنعت کارآفرین بوده است و سایت آموزشی ما برای رشد حرفه ای و علمی همکاران، مشتریان و شرکای تجاری خود، سالیانه دوره های آموزشی متعددی برگزار می کند.

نشست های آموزشی، تبادل نظر و انتقال دانش و تجربه سود دوسویه ای است که هم شرکت کنندگان و هم شرکت هر دو از آن بهره مند می شوند. شرکت کنندگان امکان کسب مهارت هایی را پیدا می کنند که در محیط خارج از سایت آموزشی کسب آنها شاید به ماه ها و سالها زمان نیاز داشته باشد، و ما نیز امکان دریافت مستقیم نظرات و پیشنهادهای گروه های مختلف در مواجهه با محصولات خود را پیدا می کنیم که در بسیاری از موارد همین بازخوردها، نتایج بسیار گران بهایی برای ما داشته اند.

ارزش های ما:

  • تجربه: آموزشهای ما حاصل 20 سال تجربه ما در صنعت تاسیسات است.
  • کار گروهی: این برایند کار کلیه نیرو ها در شرکت است که موجب ترقی ما گردیده پس همه افراد در خانواده تلاش صنعت کارآفرین در پیشرفت های فعلی و آتی مجموعه سهیم هستند.
  • تبادل اطلاعات: تبادل نظر با مشتریان، مجریان و کارآموزان اساس اشتراک گذاری اطلاعات است.
  • سازگاری با محیط زیست: کسب و کار اخلاق مدار و پایدار، کسب و کاری است که احترام به محیط زیست در آن لحاظ شده باشد. (اطلاعات بیشتر)