تلاش صنعت کارآفرین
  پروژه های بین المللی
Referenza Palazzo Regione
Teatro Alla Scala
Capital-gate
Romanian Athenaeum
Marina Hotel AbuDhabi
Dolmabahce-palace
Musée Confluences
Ikea Sydney Tempe


آدرس : تهران، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی جنوبی، میدان ندا، پلاک 58، ساختمان شاب ، طبقه پنجم، واحد 3 و 4
تلفن: 75469 (021)      فکس: 75257777     ایمیل : tsk@talashsanat.com     کدپستی: 1937913613